Tijdens het eerste consult wordt er een intake gesprek gehouden en wordt er een anamnese formulier ingevuld om te bepalen waaraan gewerkt mag worden en om te kijken naar de achterliggende oorzaken van een blokkade. De behandeling zelf en de therapievorm worden doorgenomen en besproken. 

Het kan zijn dat de problematiek zuiver lichamelijk is, dan wordt er gebruik gemaakt van voetreflexologie , cranio sacraalwerk of een andere therapeutische vorm. Maar het kan ook gebeuren dat er een heling mag plaats vinden in de familielijn, als wel dat er gekeken wordt in de persoonlijke tijdslijn. In beide gevallen wordt er gewerkt met Inverse wave therapie, dat wil zeggen dat we met behulp van regressie terug gaan naar de oorzakelijke oorsprong van een blokkade of gedragspatroon en daar heling brengen. De veranderde energie neem je mee naar het heden waardoor je vervolgens op een nieuwe bewuste manier kunt gaan reageren. 

Wanneer er op zielenniveau gewerkt mag worden kan het zijn dat er verbindingen hersteld worden of er een pijnappelklier activatie mag plaats vinden die je spirituele groei helpen te versnellen. Dit alles gebeurt in samenspraak met de opgestegen Meesters en persoonlijke gidsen van cliĆ«nt en behandelaar die tijdens de sessies energetisch aanwezig zijn.