De Grootmoeders zijn 12 Spirits die via hun medium Sharon Mc. Erlane 3 boeken hebben geschreven over de terugkeer van de vrouwelijke Yin-energie op onze planeet. Zij hebben een duidelijke visie over hoe de vrouw met haar vrouwelijke energie de doorgeslagen Yang energie weer tot rust kan brengen. Deze boeken zijn een oproep aan zowel mannen als vrouwen om met deze Yin-energie aan de slag te gaan. De handvaten daartoe worden aangereikt door het lezen van deze boeken en het samenkomen in groepen om gezamenlijk met elkaar te lezen, te delen en te mediteren met het web van licht.

Zie hier het filmpje van Sharon Mcerlane
Grandmothers Speak - What is the Net of Light?

En natuurlijk mag je deze Grootmoeders aanroepen voor begeleiding op jouw weg. 

Wereldwijd zijn er Grootmoedergroepen en ook Studio Duinvoet voelt zich geroepen haar ruimte open te stellen voor de Grootmoeders. 

Iedere derde zondag van de maand is er een Grootmoeder bijeenkomst van 10.30 tot 13.00 uur om gezamenlijk uit hun boeken te lezen, te mediteren, te zingen en te delen. Deze ochtenden zijn voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen fysieke grootmoeder te zijn om hierbij aanwezig te zijn. Zowel (jonge) vrouwen als (jonge) mannen, kortom ieder die zich aangetrokken voelt tot de wijze lessen van deze Grootmoeders zijn welkom. Deze ochtenden zijn non profit, echter een kleine bijdrage voor de onkosten die wereldwijd gemaakt worden is zeker welkom.