Angel Light Finger Codes

In de Angel Light Finger modes leer je door het gebruik van verschillende posities van de vingers op diverse plekken van het lichaam de energie daar te neutraliseren en negatieve energieën en entiteiten te verwijderen. Deze codes zijn mij gegeven vanuit de Seraph realm en helpen om het energetische lichaam grondig op te schonen en in balans te brengen. De gehele dag wordt er gewerkt met de aartsengelen energie. Er worden diverse activaties en meditaties gegeven, waarin we onder meer met ons Lichtlichaam gaan reizen naar de Aartsengelen Lichttempel.  Hier ontvangt ieder van ons een activatie van de Aartsengel stralen en worden je chakra’s één voor één met een straal opgeschoond en geactiveerd.  We krijgen een persoonlijk Engelenteam toegewezen en van iedere Aartsengel een persoonlijke boodschap in relatie met het werken aan je eigen chakra’s. We eindigen de dag met een kindsdelen reconnectie en met wat verder nog ter sprake komt. Deze dag is inclusief werkboek en lunch. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.