Consulten en Coaching

Tijdens het eerste consult wordt er een intake gesprek gehouden. Daartoe wordt de cliënt gevraagd het intake formulier te downloaden en ingevuld mee te nemen naar de eerste afspraak. Aan de hand van dit formulier kunnen we gezamenlijk bepalen waaraan gewerkt mag worden. Het is belangrijk de problematiek helder te omschrijven zodat de Spirituele helpers ons gericht  kunnen kunnen leiden  naar de achterliggende oorzaken van een blokkade. Ook wanneer de klacht puur fysiek is wordt er gekeken naar eventuele herkomst en naar de lessen die hieruit geleerd mogen worden. Bij energetische problematiek of bij repeterende gedragspatronen wordt er wederom gezocht naar de oorzaak. Deze kan zowel liggen in imprints in de familielijn als in onverwerkte emoties uit een vorig bestaan, je persoonlijke tijdslijn. Daartoe gaan we heling brengen in de familielijn (voorouder healing) en/of trauma’s uit een vorig bestaan (reïncarnatie) neutraliseren. In beide gevallen wordt er gewerkt met Inverse wave therapie. Dat wil zeggen dat we met behulp van regressie terug gaan naar de oorzakelijke oorsprong van een blokkade of gedragspatroon en daar heling gaan brengen. De veranderde neutrale energie neem je mee naar het heden waardoor je vervolgens op een nieuwe bewuste manier kunt gaan reageren. Wanneer er op zielsniveau gewerkt mag worden kan het zijn dat er verbindingen hersteld mogen worden of dat er zielsdelen mogen worden terug gehaald. Iedere sessie is een activatie naar de toekomst, waardoor je spirituele ontwikkeling wordt versneld. Dit alles gebeurt in overeenstemming met het Hoger Zelf of de I Am Presence  van de cliënt en met hulp van opgestegen Meesters en de persoonlijke gidsen van cliënt en behandelaar die tijdens de sessies energetisch aanwezig zijn.

On line consult

Wanneer het voor de cliënt niet mogelijk is om naar Studio Duinvoet te komen is er de mogelijkheid voor een Zoom consult. Met een telefonische afspraak kan de tijd voor een zoom behandeling bepaald worden. Deze behandelingsvorm is even effectief als die van een reguliere behandeling.

Telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur. mobiel: 06-15297255

 

Doelstellingen

  • Het stimuleren van lichamelijk en geestelijk welbevinden.
  • Het bevorderen van vitaliteit en verbeteren van de energiebalans.
  • Het stimuleren van het zelfhelend vermogen van de cliënt.
  • Het doen verminderen of verdwijnen van de klachten.
  • De cliënt in zijn of haar kracht zetten.
  • Het vrij maken van blokkerende gedachten en emoties waardoor de eigen wijsheid weer kan gaan stromen.
  • De verbinding maken met het spirituele bewustzijn om vreugdevoller en doelgerichter in het leven te staan en je eigen zielendoel te herkennen.
  • Het helen van de voorouderlijnen in heden, verleden en toekomst.
  • Het helen en neutraliseren van negatieve “past life” ervaringen
  • Transities (overgangen) begeleiden en lichter maken.

Consult tijd

Ik neem de tijd die nodig is, dat kan van 60 minuten tot uiterlijk 90 minuten duren.

Intake formulier

Download hier uw formulier

 

Intakeformulier Studio Duinvoet

Nieuwsbrief