Grootmoeder groep

De filosofie van de “Grootmoeders” gaat over het in balans brengen van de Yin en Yang energie. De afgelopen eeuwen is de wereld in haar ontwikkeling doorgeschoten in de Yang of mannelijke energie. Dit doorschieten geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Om weer meer balans te krijgen is er een energiestoot nodig van Yin-energie.

Sharon McErlane (psychotherapeut) heeft via channeling contact gelegd met de spirits van de Grootmoeders zoals deze zichzelf noemen en zij heeft hier diverse boeken over geschreven. Over de gehele wereld zijn inmiddels “Grootmoeder-Groepen” gevormd om die nieuwe energie vorm te geven. Elke maand wordt in mijn praktijk op een zondagochtend een dergelijke groepsbijeenkomst gehouden. Op deze Grootmoeder-bijeenkomsten zijn overigens ook mannen welkom. Belangrijk is of men  bovenstaande ontwikkelingen herkent en bereid is in een groep daarover met elkaar te praten. Centraal bij de bijeenkomsten vormt de gezamenlijke bespreking van een hoofdstuk uit één van de Grootmoeder-boeken. Voor verdere informatie zie: Grootmoeder bijeenkomsten